Ban chỉ đạo, Ban quản lý Công viên Địa chất Cao Bằng

Ban chỉ đạo xây dựng CVĐC Cao Bằng được thành lập theo Quyết định số 24498/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng, đứng đầu là đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng. Ba Phó trưởng ban chỉ đạo là các đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, Thái Hồng Thịnh, Giám đốc sở TNMT, Sầm Việt An, Giám đốc sở VHTTDL. Các ủy viên là giám đốc, phó giám đốc các sở Ngoại vụ, Nội vụ… và Chủ tịch các huyện thuộc CVĐC Cao Bằng.

Ban quản lý CVĐC Cao Bằng được thành lập theo Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng. Hiện tại Ban quản lý tạm trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhưng trong tương lai gần sẽ tách ra trực thuộc UBND tỉnh. Lãnh đạo Ban quản lý là đồng chí Trương Thế Vinh, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Cao Bằng. Phó trưởng ban quản lý là đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở TNMT Cao Bằng. Ngoài ra còn có 10 cán bộ của cả hai sở kể trên và Sở Ngoại vụ, phụ trách các mảng di sản địa chất, di sản văn hóa, đa dạng sinh học và quảng bá du lịch. Tham gia Ban quản lý còn có đại diện cán bộ phòng Văn hóa các huyện thuộc CVĐC Cao Bằng.

Trong năm 2015 và 2016 Ban chỉ đạo và Ban quản lý CVĐC Cao Bằng đã tham dự các buổi làm việc với đoàn công tác hỗn hợp của UBQG UNESCO Việt Nam và Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản vào các khoảng thời gian … năm 2015, … năm 2016. Ban chỉ đạo và Ban quản lý cũng tham gia Hội thảo quốc gia về “Xây dựng Mạng lưới CVĐC Quốc gia và Mô hình Quản lý CVĐC tại Việt Nam” được tổ chức tại Cao nguyên đá Đồng Văn – CVĐC Toàn cầu của UNESCO, tỉnh Hà Giang trong các ngày 18-19/6/2016. Ban chỉ đạo và Ban quản lý CVĐC Cao Bằng cùng gần 100 đại biểu đến từ các sở, ban ngành và các huyện, các trung tâm quản lý di tích, doanh nghiệp trực thuộc tỉnh Cao Bằng cũng tham dự Hội nghị “Tuyên truyền về DSĐC và CVĐC Cao Bằng” cũng như lớp tập huấn “Nâng cao năng lực về DSĐC và CVĐC”, được tổ chức tại Thành phố Cao Bằng trong các ngày 28/8 – 1/9/2016.

Trong khoảng thời gian 26-30/9/2016 đoàn công tác của Ban chỉ đạo và Ban quản lý CVĐC Cao Bằng do Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng làm trưởng đoàn đã tham dự và tham luận tại Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về CVĐC của UNESCO.


Tin tức liên quan

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn