Biên soạn tài liệu CVĐC non nước Cao Bằng vào dạy trong trường phổ thông năm học 2018 – 2019

Nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền, và giáo dục cho học sinh về CVĐC toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng trong trường học, đầu năm 2018 Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì xây dựng bộ tài liệu để tuyên truyền về CVĐC toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng.

Cuốn tài liệu được biên soạn nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên, học sinh phổ thông trong tỉnh Cao Bằng về những nét khái quát về CVĐC non nước Cao Bằng, giáo dục các em có ý thức bảo vệ, bảo tồn và phát huy các giá trị của CVĐC toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng. Ngoài ra, việc biên soạn tài liệu này để đưa vào giảng dạy trong trường phổ thông còn nhằm giúp thầy cô và học sinh tự hào về giá trị văn hóa, lịch sử, đang dạng sinh học và địa chất tại nơi mà mình đang sinh sống.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp  lấy ý kiến đơn vị liên quan đối với dự thảo tài liệu Giảng dạy và tuyên truyền về CVĐCTC UNESCO non nước Cao Bằng. 

Giáo viên các trường phổ thông trong tỉnh khi sử dụng các nội dung trong tài liệu sẽ hướng tới việc giáo dục, tuyên truyền tới học sinh bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với từng điều kiện, đối tượng học sinh cụ thể: tích hợp trong các nội dung bài học có liên quan, trong nội dung tìm hiểu về địa phương, hoạt động ngoài giờ lên lớp, sân khấu hóa…

Tr.Th.


Tin tức liên quan

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn