Các biểu hiện di sản kiến tạo-địa mạo khu vực đông Cao Bằng

− Nguồn lộ nước qua hang luồn ở Hồng Định, các cánh đồng karst rộng, trù phú, dãy các khối dạng chóp, dạng tháp, dãy các khối tù với các tháp cao nhỏ, mảnh, hình thù kỳ dị ở đỉnh (Hình VI.2.11-14).

− Các dạng karst sót trên các thành đá ngăn cách các thung lũng karst, như dãy các khối dạng kim tự tháp dẹt trên đỉnh (Hình VI.2.23)  hoặc trên đáy thung lũng.

 
Hình VI.2.23. Dãy các khối kim tự tháp dẹt.

Tin tức liên quan

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn