Các biểu hiện di sản kiến tạo-địa mạo khu vực hang Pắc Bó

Khu vực hang Pắc Bó là một bộ phận của khối Lục Khu bị phân cắt yếu biểu hiện thành những khối karst trẻ dạng hình thang, hình chóp nhọn liên kết qua các yên ngựa, chữ U, thung lũng chữ V và các vách do đứt gãy (Hình VI.2.20). Các dòng suối dồi dào nước chảy trên các ghềnh do đá đổ lở (Hình VI.2.21).

   
Hình VI.2.20. Cảnh quan karst trẻ hình thang và vách kiến tạo trên đó ở Pắc Bó. Hình VI.2.21. Gềnh đá trên suối LêNin.

 

Tại Cốc Chủ xã Phù Ngọc bề mặt san bằng 700-950m thể hiện rõ địa hình karst già với các tháp liên kết xen các thung rộng đáy bằng trồng thuốc lá (Hình VI.2.22).

Đèo Mã Phục với vách đứt gãy TB-ĐN đi kèm với bazan cầu gối. Biểu hiện của dịch trượt bằng làm xê dịch các mảng cao nguyên (xem Google Earth).

    
Hình VI.2.22. Cảnh quan karst già nua trên bề mặt san bằng 700-950m ở Cốc Chủ (trái) và ở nam Pắc Bó (phải).

Tin tức liên quan

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn