Di sản cổ sinh-địa tầng

Các điểm hóa thạch Cúc đá

Các điểm hóa thạch Cúc đá hệ tầng Đồng Đăng (P3đđ) và Sông Hiến (T1sh) Vị trí: Xã Chí Viễn (tọa độ X=609861; Y=2536500; Z=607m asl); xã Nội Thôn...

Hóa thạch Lỗ tầng, Tay cuộn và San hô

Vị trí: Xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Uyên. Tọa độ X=649348; Y=2498589; Z=266m asl (1) và X=648129;  Y=2499178; Z=295m asl. Đặc điểm: Hóa thạch Lỗ tầng tìm thấy trong...

Các điểm hóa thạch cổ sinh

Kết quả nghiên cứu, đánh giá DSĐC đã phát hiện hàng chục điểm hóa thạch cổ sinh, đặc biệt phổ biến trong các hệ tầng Mia Lé (D1 ml), Nà Quản...

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn