Các di sản địa mạo-kiến tạo khu vực Tĩnh Túc (Tây Cao Bằng)

Bề mặt san bằng 700-950m ở tây Tĩnh Túc cấu tạo từ trầm tích lục nguyên hệ tầng Sông Hiến phủ trên đá vôi Carbon-Permi. Tại đây có thể quan sát các đặc điểm:

−       Cảnh quan karst sót với các fenglin, fengcong được tái lộ khi lớp phủ trầm tích lục nguyên bị xâm thực mạnh;−       Dãy các kim tự tháp rìa sắc, đỉnh nhọn ở vùng phân thủy;

−       Bề mặt san bằng 700-950m ở đông Tĩnh Túc và thung lũng sông Nguyên Bình với bãi bồi và thềm I của nó.

−       Lòng chảo Tĩnh Túc nơi đang được khai thác quặng thiếc sa khoáng và di tích đáy cổ của lòng chảo này (Hình VI.2.18).

−       Hẻm karst ở đầu đông lòng chảo.

 
Hình VI.2.18. Di tích đáy cổ của lòng chảo Tĩnh Túc.

Tin tức liên quan

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn