Di tích lịch sử

Pác Bó ghi dấu chân Người

Nhắc đến hang Cốc Bó, suối Lê-nin, núi Các-mác…, mỗi người dân Việt Nam đều nhớ đến Pác Bó, xã Trường Hà (Hà Quảng), nơi gắn liền với một...

Đền thờ Bác Hồ ở Pác Bó

Ngay sau ngày Bác Hồ qua đời, cuối năm 1969 tại tỉnh Trà Vinh, lúc đó còn trong sự quản lý của chính quyền Sài Gòn cũ, bà con...

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn