Giá trị đa dạng sinh học

Tính đa dạng sinh học

Về tính đa dạng thực vật, nhìn chung thảm thực vật rừng Cao Bằng rất phong phú, đặc biệt là các loài quý hiếm  nhiệt đới như: ngũ gia...

Vườn quốc gia Phia Oắc-Phia Đén

Theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 08/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Khu bảo tồn thiên nhiên  Phia Oắc-Phia Đén thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng được mở...

Các khu bảo tồn

Theo Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học kể trên, tỉnh Cao Bằng  đang và sẽ có một hệ thống các khu bảo tồn gồm 01 vườn quốc...

Các hệ sinh thái

Cao Bằng, đặc biệt là CVĐC Cao Bằng, là một trong số ít địa phương ở Việt Nam còn khá giầu có về tài nguyên  đa dạng sinh học....

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn