Giá trị khảo cổ học

Di chỉ sơ kỳ đá mới

Sơ kỳ thời đại đá mới tiêu biểu là các di tích Văn hóa Hòa Bình và Văn hóa Bắc Sơn có niên đại kéo dài từ 17.000 đến...

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn