Giới thiệu

Với những điều kiện thuận lợi về đặc điểm tự nhiên, kinh tế và nhân văn, tỉnh Cao Bằng đã thành lập Công viên địa chất (CVĐC) non nước tỉnh Cao Bằng tại Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 22/12/2015, tạo bước đột phá trong phát triển du lịch ở tỉnh ta giai đoạn 2016 – 2020 hướng đến phát triển KT – XH bền vững, vừa bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đồng thời sử dụng hợp lý tổng thể đa dạng tài nguyên, giá trị di sản.

Đoàn chuyên gia UNESCO khảo sát tại Động Ngườm Ngao, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh.Đoàn chuyên gia UNESCO khảo sát tại Động Ngườm Ngao, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh.

Công viên địa chất non nước Cao Bằng có diện tích 3.072,0 km2 nằm trên địa bàn các huyện: Hà Quảng, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Phục Hòa, Thạch An, Nguyên Bình, với nhiều giá trị địa chất – địa mạo nổi bật, tầm cỡ quốc tế, tỉnh ta đã xác định xây dựng và phát triển CVĐC non nước Cao Bằng lên một tầm cao mới, trở thành CVĐC toàn cầu non nước Cao Bằng, để trong tương lai CVĐC sẽ là thương hiệu của du lịch Cao Bằng với  nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng trong nước và quốc tế như hang Pác Bó, suối Lê Nin, thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, hồ Thang Hen, rừng Trần Hưng Đạo, Vườn quốc gia Phia Oắc – Phia Đén… và nhiều giá trị di sản văn hóa, lịch sử, khảo cổ, đa dạng sinh học, cùng hàng trăm di tích, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể khác như đàn Tính, hát Then và các sản vật địa phương như mía, thuốc lá, rượu ngô, cây dược liệu …, tất cả đã và đang cùng góp phần thu hút hơn nửa triệu lượt khách du lịch đến Cao Bằng (năm 2016 đón hơn 650 nghìn lượt du khách đến Cao Bằng), đã có những đóng góp không nhỏ cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, chưa có mô hình phát triển kinh tế – xã hội tích hợp, kết nối thống nhất các giá trị di sản kể trên, trong khi định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong những năm tới là tập trung phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng, tăng cường đầu tư các khu du lịch trọng điểm để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với tỉnh Cao Bằng.

Tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam và đầu mối quốc gia về CVĐC là Viện Khoa học – Địa chất và Khoáng sản tiến hành điều tra, khảo sát, nghiên cứu bổ sung, đánh giá, xếp hạng các giá trị di sản, xác định phạm vi, quy mô để xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận CVĐC toàn cầu tỉnh Cao Bằng. Song song với đó, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng CVĐC toàn cầu do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo; Sở TN&MT là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. Tỉnh thành lập Tổ giúp việc; ra Quyết định ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Kế hoạch triển khai xây dựng công viên địa chất toàn cầu tỉnh Cao Bằng. Theo đó, trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 6/2016, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý CVĐC Cao Bằng, ban hành các quyết định liên quan, cơ cấu tổ chức, triển khai lập quy hoạch, khoanh vùng bảo vệ di sản. Triển khai thực hiện thỏa thuận cùng đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị di sản CVĐC Cao Bằng. Từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2017, tiến hành điều tra, khảo sát, nghiên cứu, đánh giá xếp hạng các di sản, xác định phạm vi quy mô. Xây dựng hồ sơ kế hoạch quản lý trình UNESCO; triển khai chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng, các chương trình quảng bá về CVĐC; tổ chức hội thảo quốc gia, quốc tế…

Trong năm 2016, tỉnh đã tổ chức Đoàn tham quan học tập kinh nghiệm tại Hà Giang. Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng đã trao đổi với UBND tỉnh Hà Giang về những nội dung mà tỉnh Cao Bằng quan tâm và đang có hướng xây dựng Công viên địa chất như: Việc lập hồ sơ xây dựng Công viên địa chất toàn cầu gồm: Trình tự lập hồ sơ, thành phần. Quy mô, diện tích và các đặc điểm tự nhiên; Các cơ quan tham gia lập Hồ sơ, việc thành lập Ban Chỉ đạo; quy chế hoạt động và tổ giúp việc; phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Công tác quản lý trong quá trình xây dựng Công viên địa chất toàn cầu để trình UNESCO công nhận và sau khi được công nhận; việc thành lập Ban Quản lý; việc hợp tác để đầu tư, khai thác, sử dụng Công viên địa chất toàn cầu. Tổ chức đoàn công tác của tỉnh tham gia Hội nghị Quốc tế lần thứ 7 về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO tổ chức tại Vương Quốc Anh từ ngày 24/9 – 01/10/2016. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức về di sản địa chất và công viên địa chất Cao Bằng cho các cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh; Mở lớp tập huấn nâng cao nhận thức về Di sản địa chất  và Công viên địa chất cho cán bộ, người lao động tại các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Qua đó tăng cường sự hiểu biết, góp phần nâng cao nhận thức và sự đồng thuận từ cộng đồng người dân địa phương trong quá trình triển khai xây dựng Công viên địa chất.

Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức được tỉnh quan tâm thực hiện như phát hành tờ rơi, bản tin, xây dựng maket tuyên truyền; phiên dịch tiếng Việt – Anh, Việt – Trung cho tờ rơi quảng bá về Công viên địa chất; Lập và vận hành trang website của Công viên địa chất; Xây dựng bộ phim giới thiệu về Công viên địa chất non nước Cao Bằng; Xây dựng hệ thống pano, bảng biển thuyết minh di sản tại các điểm di sản (42 pano, bảng biển các loại); xây dựng Bảo tàng trưng bày các di sản địa chất, di sản văn hóa tại Trung tâm văn hóa tỉnh và một số điểm trong vùng Công viên địa chất như Bảo tàng Khu di tích lịch sử Pác Bó; Động Ngườm Ngao; Hồ Thang Hen; Khu tưởng niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp (Nguyên Bình); nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Thạch An); xây dựng Kế hoạch quảng bá xúc tiến du lịch địa chất ở Công viên địa chất với các nội dung: phát hành Cẩm nang về du lịch địa chất khu vực (Sách giới thiệu về Công viên địa chất Cao Bằng); Tờ rơi về Công viên địa chất Cao Bằng; Bản tin Công viên địa chất Cao Bằng; Xuất bản đĩa DVD giới thiệu về Công viên địa chất Cao Bằng; tổ chức cuộc thi ảnh về Công viên địa chất; quảng bá trên truyền hình, trên các tạp chí, báo…

Ngoài ra cũng đã triển khai xây dựng và phê duyệt một số quy hoạch như: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Cao Bằng đến năm 2020 tầm nhìn 2025, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 11/04/2014; Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Cao Bằng đến năm 2020 tầm nhìn 2030, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 30/12/2014; Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Cao Bằng đến năm 2015 tầm nhìn 2020, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 29/12/2011. Hiện nay tỉnh đang bổ sung, điều chỉnh bản Quy hoạch này cho giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng đến năm 2020 tầm nhìn 2030, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 20/11/2012. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các quy hoạch của từng ngành đảm bảo phù hợp với định hướng xây dựng và phát triển “Công viên địa chất non nước Cao Bằng”.

Để được UNESCO sớm công nhận là CVĐC toàn cầu. Thời gian tới, tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục triển khai một số hoạt động nhằm tăng cường năng lực Ban quản lý CVĐC, tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá làm nổi bật hình ảnh về “CVĐC non nước Cao Bằng”. Xây dựng và triển khai chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về Di sản địa chất và CVĐC non nước Cao Bằng; Khuyến khích phát triển du lịch trong vùng CVĐC. Xây dựng, ký kết và triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác công tư (PPP), cùng đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị di sản “CVĐC non nước Cao Bằng”; triển khai các dự án đầu tư phát triển “CVĐC non nước Cao Bằng” trong đó tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, tuyên truyền quản bá, phát triển thêm các Trung tâm thông tin về CVĐC tại các điểm di sản; lập quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di sản CVĐC Cao Bằng; Quy hoạch xây dựng CVĐC tỉnh Cao Bằng; tổ chức các hoạt động trồng rừng, cải thiện nước sạch, vệ sinh môi trường, khai thác khoáng sản đảm bảo phù hợp tiêu chí phát triển CVĐC; tổ chức các chương trình lễ hội, hoa…; bảo tồn, phát huy giá trị các hang động, thác nước, sông suối…

http://tnmtcaobang.gov.vnHỗ trợ trực tuyến
Tư vấn