KỲ HỌP LẦN THỨ 204 HĐCH UNESCO

Ngày 9 tháng 4, năm 2018, phiên họp lần thứ 204 của Hội đồng Chấp hành UNESCO đã bắt đầu khai mạc tại Trụ sở của UNESCO, Paris, Pháp. Nội dung của các phiên họp bao gồm 30 mục về việc thực hiện các Chương trình đã được Đại hội đồng phê duyệt, các quyết định được Hội đồng chấp hành và Đại hội đồng triển khai áp dụng ở các kỳ họp trước và các vấn đề về tài chính, nhân sự và hành chính khác.

         

Toàn cảnh kỳ họp 204 của HĐCH UNESCO, Paris, Pháp

          Đặc biệt, kỳ họp sẽ xem xét công nhận chính thức một số ứng viên mới được đề xuất lên để được xem xét nhận danh hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO, kế hoạch hành động cho Chương trình Memory of the World Program (Chương trình ký ức thế giới), các hoạt động của các viện và trung tâm nghiên cứu của UNESCO, bản thảo biên bản ghi nhớ giữa Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) và UNESCO và một số vấn đề khác.

Các cuộc thảo luận tập trung vào việc cải cách tổ chức, do Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay đề xuất.

Chương trình kỳ họp cũng bao gồm thảo luận về các quyết định dự thảo do các quốc gia thành viên đề xuất như: Giáo dục cho Phát triển bền vững sau 2019 và Diễn đàn nước sạch thế giới lần thứ 8…

Kỳ họp lần thứ 204 của Hội đồng Chấp hành UNESCO sẽ kéo dài đến ngày 17 tháng 4 năm 2018.


Tin tức liên quan

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn