Liên hệ

Ban Quản lý Công viên Địa chất Cao Bằng

(Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng)
Địa chỉ: Cơ sở 1: Số 005, đường Nguyễn Du, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 026.3.854.211
Fax : 026.3.855.563


Thông tin khách hàng


Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn