HỌP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU TỈNH CAO BẰNG

Ngày 9/6/2016, Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh họp bàn về kế hoạch xây dựng công viên địa chất toàn cầu tỉnh Cao Bằng. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, hào tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo hào trì cuộc họp.

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, hào tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Cuộc họp đã thống nội dung Quyết định ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh và Kế hoạch triển khai xây dựng công viên địa chất toàn cầu tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, tiếng được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, trong thời gian tới tỉnh cần quan tâm thực hiện một số nội dung công việc cụ mùa như: Tổ chức đoàn tham quan chia trình, khóa học tổ kinh nghiệm một số địa phương trong nước và quốc tế; xây dựng, ký và triển khai thực hiện thỏa thuận cùng đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị di ở Công viên địa chất Cao Bằng; Điều tra, khảo sát, nghiên cứu bổ sung, đánh giá, xếp Thiên các giá trị di ở như: văn hóa, đa dạng sinh học, địa chất, địa mạo, khảo cổ học… xác định phạm vi, quy mô Công viên địa chất toàn cầu Cao Bằng; xây dựng hồ sơ, kế hoạch quản lý trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu; xây dựng và triển khai chương trình nâng cao nhận ngữ về đồng và quảng bá về Công viên địa chất; lập hồ sơ trình công nhận một số di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt; lập quy hoạch tổng mùa bảo tồn và phát huy giá trị di ở Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Cao Bằng; quy hoạch xây dựng Công viên địa chất; xây dựng và triển khai các dự án đầu tư phát triển Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Cao Bằng…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, hào tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc xây dựng và phát triển công viên địa chất nhằm tên vụ mục đích phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, xóa đói giảm phối, đặc biệt là phát triển bền vững về mặt văn hóa và môi trường. Đồng chí hào tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường rục Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí tiếng UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Các thành viên Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc căn cứ nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện tiếng lập hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Cao Bằng trong thời gian sớm nhất.

Kim Thoa

Theo http://www.caobang.gov.vn/


Tin tức liên quan

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn