Tập huấn nâng cao nhận thức về Công viên địa chất Non nước Cao Bằng

Ngày 03/7, UBND huyện Quảng Uyên phối hợp với Ban quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức về Công viên địa chất Non nước Cao Bằng tại huyện Quảng Uyên cho trên 60 đại biểu.


Các đại biểu dự lớp tập huấn nâng cao nhận thức về Công viên địa chất Non nước Cao Bằng.

Trong những năm qua, du lịch cộng đồng Quảng Uyên đã dần được hình thành và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, bước đầu tập trung quy hoạch, đầu tư xây dựng một số điểm du lịch cộng đồng như Pác Rằng (xã Phúc Sen). Công tác văn hóa và các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao được chú trọng, nhận thức cộng đồng về công tác du lịch đã có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, hoạt động kinh doanh du lịch chưa chuyên nghiệp, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu vốn đầu tư. Dịch vụ, sản phẩm du lịch chưa đa dạng, chưa mang tính đặc trưng của địa phương, chưa tạo được thương hiệu…

Thông qua lớp tập huấn nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đặc biệt là cộng đồng dân cư ở vùng du lịch cộng đồng, tạo điểm nhấn thu hút khách, mang lại sự đồng thuận trong phát triển du lịch và xây dựng thành công Công viên địa chất Non nước Cao Bằng trong thời gian tới.

Kiên Cương – Trần Trung (http://dulichcaobang.vn)


Tin tức liên quan

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn