Tập huấn nâng cao nhận thức về CVĐC cho các em học sinh Trường Năng khiếu Nghệ thuật& Thể thao tỉnh Cao Bằng

Ngày 27 tháng 9 năm 2017, Ban Quản lý Công viên Địa chất non nước Cao Bằng tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức về Công viên địa chất non nước Cao Bằng cho các em học sinh và thầy cô trường Năng khiếu Nghệ thuật và Thể thao.

Thầy, cô và các em học sinh Trường NKNTTT được tuyên truyền về các thông tin bản của Công viên địa chất như: Công viên địa chất là gì và các tiêu chí để được công nhận danh hiệu CVĐC toàn cầu; mục đích ý nghĩa, các giá trị về văn hóa, lịch sử, địa chất, đa dạng sinh học của CVĐC non nước Cao Bằng; Ý nghĩa của hoạt động tuyên truyền và giáo dục về CVĐC, và vai trò về sự tham gia của các em học sinh, sinh viên trong xây dựng và phát triển CVĐC non nước Cao Bằng.

                                                                                  Hình ảnh lớp tập huấn

Ngoài hoạt động tập huấn tuyên truyền, các em học sinh sẽ được kết hợp đi trải nghiệm thực tế, sau đó truyền tải những kiến thức về CVĐC non nước Cao Bằng qua sản phẩm vẽ của chính các em và sử dụng những tác phẩm đó để tuyên truyền cho cộng đồng, đặc biệt là các bạn học sinh khác trong vùng CVĐC non nước Cao Bằng.

Trần Thùy

BQL Công viên địa chất non nước Cao Bằng


Tin tức liên quan

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn