Tin tức

Danh sách Khách sạn

STT Tên khách sạn Địa chỉ Số điện thoại 1 Khách sạn Sunny*** Số nhà: 40, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang 02063.828.888 2 Nhà khách Văn phòng UBND...

Chuyện “thần nghề” Nông Ích Đăm

Ông Nông Ích Đăm, ở Bản Gun, xã Đàm Thủy (Trùng Khánh) nổi tiếng khéo léo, làm nhiều nghề: Từ đo đạc, đục đẽo làm nhà, làm cối xay...

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn