Văn nghệ dân gian

Thăng trầm khúc hát Dá Hai

Dân tộc nào cũng có các loại hình nghệ thuật để thể hiện tình cảm, cuộc sống con người như: văn, thơ, vũ, nhạc, hội họa, điêu khắc, kịch…...

Hát Dá Hai

Dân tộc nào cũng có các loại hình nghệ thuật để thể hiện tình cảm, cuộc sống con người như văn, thơ, vũ, nhạc, hội họa, điêu khắc, kịch.v.v…...

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn