Văn nghệ dân gian

Lượn Then của người Tày Cao Bằng

Lượn Then là một trong những sinh hoạt văn hoá đặc sắc của người Tày ở miền Đông tỉnh Cao Bằng, thể hiện khát vọng về tình yêu đôi...

Phong slư của người Tày

Bên cạnh sli, lượn, Pựt lằn, Dá hai, Nàng ới…, Phong slư (còn gọi là phảng lài) là một thể loại dân ca phổ biến phân bố hầu khắp...

Thăng trầm khúc hát Dá Hai

Dân tộc nào cũng có các loại hình nghệ thuật để thể hiện tình cảm, cuộc sống con người như: văn, thơ, vũ, nhạc, hội họa, điêu khắc, kịch…...

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn