Văn nghệ dân gian

Hát Dá Hai

Dân tộc nào cũng có các loại hình nghệ thuật để thể hiện tình cảm, cuộc sống con người như văn, thơ, vũ, nhạc, hội họa, điêu khắc, kịch.v.v…...

Hát Then-đàn Tính

Mỗi dân tộc, mỗi địa phương ở Cao Bằng đều có những loại hình văn nghệ dân gian đặc trưng riêng, như: Về dân ca, người Tày có Lượn,...

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn