Văn nghệ dân gian

Hát Then-đàn Tính

Mỗi dân tộc, mỗi địa phương ở Cao Bằng đều có những loại hình văn nghệ dân gian đặc trưng riêng, như: Về dân ca, người Tày có Lượn,...

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn