Đẩy mạnh tuyên truyền về CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng trong năm 2019

Thứ ba - 11/06/2019 11:27
Công viên địa chất non nước Cao Bằng được thành lập ngày Ngày 22/12/2015 gồm 9 huyện (Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Trùng Khánh, Hạ Lang, Phục Hòa và Thạch An) diện tích khoảng 3.072 km2, với trên 130 điểm di sản địa chất độc đáo, trong đó có nhiều điểm di sản địa chất được nhiều tạp chí khoa học uy tín đánh giá, xếp hạng có giá trị tầm cỡ quốc tế. Từ khi được thành lập đến nay, Ban quản lý CVĐC non nước Cao Bằng luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, BCĐ xây dựng CVĐC TC tỉnh Cao Bằng và sự phối hợp tạo điều kiện của các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Đoàn công tác tỉnh Cao Bằng tại Hội nghị Mạng lưới CVĐC toàn cầu tổ chức tại Italia.
Đoàn công tác tỉnh Cao Bằng tại Hội nghị Mạng lưới CVĐC toàn cầu tổ chức tại Italia.

Trong năm 2018, Ban quản lý CVĐC non nước Cao Bằng đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đặc biệt là trong công tác Tuyên truyền quảng bá, nâng cao nhận thức cộng đồng. Cụ thể như triển khai hiệu quả các lớp tập huấn tuyên truyền về CVĐC,  tổ chức được 5 lớp tập huấn ở cấp tỉnh cho hơn 575 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở GD&ĐT tập huấn cho 292 giáo viên cốt cán cấp 1, 2 và 3 về giảng dạy CVĐC tại các trường học trên địa bàn tỉnh; tổ chức 04 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về CVĐC và DSĐC tại 04 huyện: Hà Quảng, Trà Lĩnh Nguyên Bình và Hòa An với tổng số 437 học viên là cán bộ Phòng Văn hóa, cán bộ xã, Đoàn thanh niên, Trưởng xóm, các cơ sở lưu trú, nhà hàng trên địa bàn huyện. Phát hành Bản tin CVĐC số 01 + 02+ 03+04 năm 2018, Tờ rơi, và Sách hướng dẫn 3 tuyến về CVĐC. Cập nhật Lô gô CVĐC toàn cầu trên hệ thống biển bảng quảng bá về CVĐC. Tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi “Ảnh đẹp về CVĐC Non nước Cao Bằng và Du lịch Cao Bằng” lần thứ 1 - năm 2017, đồng thời, phát động cuộc thi “Ảnh đẹp về CVĐC Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng và Du lịch Cao Bằng” lần thứ 2 - năm 2019.

Đặc biệt, trong năm 2018, hình ảnh về CVĐC toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng đã được người dân trong cả nước nhắc đến thêm một lần nữa tại sự kiện Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng tổ chức ngày 24/11/2018. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất của tỉnh Cao Bằng trong năm 2018, nhiều lãnh đạo của các Bộ ngành Trung ương, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ đã tham gia sự kiện này.

Bên cạnh đó, Ban quản lý cũng đã làm tốt công tác quảng bá hình ảnh của CVĐC non nước Cao Bằng ra thế giới. Tại hội nghị của Mạng lưới CVĐC toàn cầu tại Italia, Ban quản lý đã tham mưu tham gia gian hàng quảng bá hình ảnh CVĐC non nước Cao Bằng trong thời gian diễn ra Hội nghị và; tham gia trình bày 02 bài tham luận giới thiệu về CVĐC Non nước Cao Bằng tại Hội nghị và chủ trì thành công 01 phiên hội thảo chuyên đề tại Hội nghị.

Việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá về CVĐC toàn cầu non nước Cao Bằng có vai trò quan trọng đối với hiệu quả của mô hình CVĐC toàn cầu, qua đó góp phần hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch Cao Bằng, cải thiện thu nhập cho người dân sinh sống trong vùng CVĐC nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng; góp phần bảo vệ được môi trường, bảo tồn thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên, giữ gìn và phát huy tối đa mọi giá trị về văn hóa, lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc, tận dụng được tiềm năng thế mạnh của tỉnh trong các lĩnh vực: Du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng, tăng cường thu hút đầu tư các khu du lịch trọng điểm nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Để phát huy hơn nữa giá trị của CVĐC non nước Cao Bằng, trong năm 2019 và giai đoạn 2019-2022, Ban quản lý CVĐC non nước Cao Bằng sẽ tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá và tập trung vào một số nhiệm vụ chính sau đây:

Tiếp tục triển khai mở các lớp tập huấn tuyên truyền, quảng bá và nâng cao nhận thức về CVĐC non nước Cao Bằng cho người dân, các cá nhân, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, các đối tác CVĐC non nước Cao Bằng để nâng cao nhận về ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình CVĐC tại tỉnh Cao Bằng, qua đó tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng CVĐC non nước Cao Bằng. Xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên địa phương, các đại sứ của CVĐC để lan tỏa và tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình CVĐC toàn cầu tại tỉnh Cao Bằng.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền quảng bá, Ban quản lý CVĐC non nước Cao Bằng sẽ tiếp tục xây dựng và xuất bản một số ấn phẩm phục vụ công tác quảng bá hình ảnh CVĐC non nước Cao Bằng như:  Phát hành Bản tin CVĐC số 01 + 02+ 03+04 năm 2019, Tờ rơi và Sách hướng dẫn 3 tuyến trải nghiệm CVĐC; Thiết kế và in ấn bộ tài liệu truyền thông nhận diện và quảng bá về CVĐC toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng.

 Bên cạnh đó, Ban quản lý cũng sẽ tập trung hoàn thiện nâng cấp lại Trang web của CVĐC non nước Cao Bằng; đẩy mạnh sử dụng mạng xã hội facebook để tuyên truyền về CVĐC non nước Cao Bằng; xây dựng cơ chế thu thập ý kiến đánh giá của du khách đối với chất lượng dịch vụ khi đến trải nghiệm CVĐC non trên trang web TripAdvisor;

Ban quản lý đã tham mưu, chuẩn bị nội dung Lễ ký kết Hợp đồng Nguyên tắc giữa UBND tỉnh Cao Bằng và Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản và Chuyên gia UNESCO về việc tư vấn hỗ trợ xây dựng và phát triển, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, quảng bá về CVĐC toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng giai đoạn 2018-2022; định kỳ hàng tháng tham gia họp giao ban chuyên môn hàng tháng với Viện khoa học địa chất và Khoáng sản, Ban quản lý CVĐC Cao Nguyên đá Hà Giang, và chuyên gia UNESCO.

Phối hợp với CVĐC toàn cầu UNESCO Cao Nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, và Chuyên gia UNESCO tổ chức ngày Công viên địa chất tại Hà Nội để giới thiệu về những giá trị đặc sắc của CVĐC tới các công ty tổ chức tour trong nước và quốc tế. 

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá và giáo dục về CVĐC tại cộng đồng và trong trường học; hỗ trợ xây dựng những bộ dụng cụ giáo dục trong trường học trong vùng CVĐC; triển khai các hoạt động đưa học sinh đi học thực địa tại các điểm di sản trong vùng CVĐC (với các chủ đề liên quan thiết thực đến nội dung học tập của học sinh tại trường...);

Phát triển đội ngũ cộng tác viên, hướng dẫn viên tại các điểm di sản trong vùng CVĐC non nước Cao Bằng; các hoạt động tập huấn nâng cao nhận thức cho cộng đồng, các đơn kinh doanh dịch vụ du lịch trong vùng CVĐC non nước Cao Bằng; phát triển hệ thống đối tác và xây dựng hoàn thiện bộ tiêu chí của đối tác CVĐC toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng và công bố rộng rãi bộ tiêu chí này trên các phương tiện truyền thông đại chúng; tăng cường triển khai một số hoạt động hỗ trợ triển khai các sáng kiến phát triển cộng đồng, cải thiện sinh kế cho người dân đặc biệt là nhóm các đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng CVĐC;

Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ vệ sinh môi trường và cảnh quan trong vùng công viên địa chất, đặc biệt là các điểm di sản; xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá và định kỳ kiểm tra các điểm di sản để kịp thời có phương án khắc phục để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ các điểm di sản trong vùng CVĐC. Tham mưu cho tỉnh xây dựng Kế hoạch tham gia Hội nghị CVĐC toàn cầu khu vực Châu Á TBD năm 2019 tại Indonesia; tăng cường mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế với các CVĐC trong nước và quốc tế, qua đó góp phần quảng bá và đưa hình ảnh về CVĐC toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng đến với bạn bè trên thế giới.

Non nước Cao Bằng là một CVĐC mới được UNESCO công nhận, do vậy quá trình phát triển CVĐC theo các tiêu chí của UNESCO còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tiêu chí liên quan tới việc thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng dân cư địa phương trong quá trình xây dựng và phát triển CVĐC toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng. Do vậy, để đạt được tiêu chí này hoạt động tuyên truyền, quảng bá về CVĐC tới cộng đồng dân cư sinh sống trong vùng CVĐC sẽ có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của CVĐC toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng. Và để phát huy hơn nữa giá trị của mô hình CVĐC, công tác quảng bá về CVĐC thông qua các sự kiện, và các phương tiện truyền thông đại chúng sẽ góp phần thu hút thêm nhiều du khách đến trải nghiệm và khám phá CVĐC toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng, qua đó góp phần phát triển ngành du lịch của tỉnh Cao Bằng.

Nguồn tin: Trương Thế Vinh - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL - Trưởng Ban quản lý CVĐC toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn