Hội thảo Phát triển du lịch bền vững thông qua mô hình CVĐC Toàn cầu UNESCO tại tỉnh Cao Bằng

Chủ nhật - 12/12/2021 11:16
Ngày 08/5/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với tổ chức UNESCO tổ chức Hội thảo “Phát triển du lịch bền vững thông qua mô hình CVĐC toàn cầu UNESCO.
Đ/c Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội thảo
Đ/c Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội thảo
Dự Hội thảo có đ/c Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Ủy, ông Guy Martini, Chủ tịch Hội đồng CVĐC toàn cầu UNESCO, Đại diện Hiệp hội Khoa học địa Chất Quốc tế (IUGS), đ/c Mai Phan Dũng, Quyền vụ trưởng Vụ Văn hóa đối ngoại và UNSECO Bộ Ngoại giao, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNSECO Việt Nam, đại diện lãnh đạo các bộ ban, ngành Trung ương, các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, Ban quản lý CVĐC của các tỉnh Hà Giang, Đắk Nông, Quảng Ngãi, các tổ chức Quốc tế và Phi chính phủ hoạt động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng,  các sở, ban, ngành và các huyện trong vùng CVĐC. Đặc biệt, dự Hội thảo còn có đại diện của các CVĐC quốc tế UNESCO từ Châu Phi, Châu Mỹ-La tinh, Châu Á, và Châu Âu. Đ/c Nguyễn Trung Thảo-Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội thảo.
Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Đ/c Nguyễn Trung thảo-Phó Chủ tịch UBND cho rằng Hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh Cao Bằng, nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hóa, lịch sử, di sản địa chất, đa dạng sinh học trong mối quan hệ hợp tác, liên kết phát triển du lịch bền vững, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tỉnh Cao Bằng coi đây là cơ hội lớn để tỉnh được cùng chia sẻ học tập kinh nghiệm xây dựng, phát triển CVĐC với các địa phương, các công viên địa chất, tổ chức quốc tế; lắng nghe, tiếp thu những ý kiến của các chuyên gia, các diễn giả, các đơn vị chức năng trong phát triển du lịch bền vững gắn liền với các hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, bảo vệ cảnh quan, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của tỉnh; các kinh nghiệm về xây dựng hệ thống đối tác công viên địa chất, phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ kết nối các tour tuyến du lịch…
Hội thảo được chia thành 02 phiên Chuyên đề chính. Phiên 1 tập trung vào chủ đề “Mô hình CVĐC toàn cầu UNESCO – Cách tiếp cận phát triển bền vững cho ngành du lịch” và Phiên 2 tập trung vào “Kinh nghiệm và mô hình thành công”.
Phần trình bày của một số đại biểu quốc tế tại Hội nghị
Phần trình bày của một số đại biểu quốc tế tại Hội nghị

Phiên chuyên đề 1 của Hội thảo tập trung vào nội dung các bài trình bày và chia sẻ của các chuyên gia trong nước và quốc tế, Hội đồng CVĐC toàn cầu UNESCO, đại diện của các CVĐC toàn cầu UNESCO, các tổ chức Quốc tế trình bày về tầm quan trọng của địa chất, khoa học địa chất đối với cuộc sống, đặc biệt là với du lịch và giáo dục, sự chuyển đổi từ mô hình khoa học phục vụ khoa học sang mô hình khoa học phục vụ cho cuộc sống; Mục tiêu và tiêu chí của danh hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO; Vai trò của danh hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO đối với Mục tiêu phát triển bền vững tầm nhìn đến năm 2030; Tầm quan trọng của giáo dục cộng đồng trong các CVĐC toàn cầu UNESCO, một số ví dụ điển hình từ Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO, khu vực Châu Á Thái Bình Dương; Kinh nghiệm về xây dựng mô hình CVĐC toàn cầu UNESCO tại Cao Bằng để hỗ trợ phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kinh nghiệm thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng, bình đẳng giới và tạo công ăn việc làm cho đối tượng yếu thế trong xây dựng và phát triển CVĐC toàn cầu tại IRAN và Tanzania; Kinh nghiệm và mục tiêu phát triển thương hiệu du lịch Cao Bằng dựa trên nền tảng CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; và Chiến lược kinh doanh du lịch bền vững trong vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.
Tại Phiên 2, các diễn giả đã trình bày những nội dung về xây dựng và mô hình phát triển CVĐC toàn cầu tại Châu Mỹ La Tinh, tại Châu Âu, Thái Lan và Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang); các sáng kiến về phát huy giá trị bản địa trong phát triển du lịch tại CVĐC toàn cầu Cao Bằng, sáng kiến bảo vệ môi trường và phát triển sinh kế hỗ trợ bền vững, phát triển du lịch cộng đồng và tiểu thủ công nghiệp gắn với phát triển du lịch. Nhiều kinh nghiệm phát triển du lịch dựa trên mô hình CVĐC toàn cầu UNESCO đã được trình bày với những bài học thiết thực, đặc biệt hữu ích đối với Cao Bằng trong việc xây dựng kế hoạch phát triển du lịch trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu bền vững. Các diễn giả cũng đồng thời đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho định hướng phát triển du lịch thông qua CVĐC toàn cầu, cụ thể là CVĐC Non nước Cao Bằng như phát triển thương hiệu du lịch của Cao Bằng dựa trên giá trị CVĐC Non nước Cao Bằng, kế hoạch dài hạn phát triển CVĐC, gợi ý phát triển các sản phẩm địa phương trở thành sản phẩm của CVĐC và thu hút sự tham gia của cộng đồng vào phát triển du lịch CVĐC…
Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những tham luận của các đại biểu, các nhà khoa học và học giả tại Hội thảo; trong đó đã có nhiều ý kiến đóng góp vừa mang tính lý luận khoa học vừa định hướng phát triển kinh tế bền vững, định hướng tính chiến lược VCĐC toàn cầu. Bên cạnh đó nhiều thảo luận và chia sẻ về những sáng kiến, kinh nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực giáo dục cộng đồng, phát huy các giá trị tri thức bản địa để phát triển mô hình CVĐC toàn cầu UNSECO có ý nghĩa thiết thực trong việc thúc đẩy phát triển du lịch.
Tỉnh Cao Bằng luôn xác định việc xây dựng và phát triển CVĐC Toàn cầu Non nước Cao Bằng theo tiêu chí của UNSECO để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững, phù hợp với thực tiễn địa phương, xây dựng thương hiệu du lịch Cao Bằng. Tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ các bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Quốc gia UNSECO Việt Nam, sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNSECO, các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế tư vấn cho Cao Bằng thực hiện tốt kế hoạch xây dựng và phát triển CVĐC Toàn cầu UNSECO Non nước Cao Bằng theo tiêu chí CVĐC toàn cầu UNSECO, gắn với mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản nhân loại.

Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho ông Guy Martini, Tổng Thư ký Mạng lưới CVĐC toàn cầu, Chủ tịch Hội đồng CVĐC toàn cầu UNSECO và ông Trần Tân Văn, PGS.TS Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất khoáng sản.
Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho ông Guy Martini, Tổng Thư ký Mạng lưới CVĐC toàn cầu, Chủ tịch Hội đồng CVĐC toàn cầu UNSECO và ông Trần Tân Văn, PGS.TS Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất khoáng sản.

Ghi nhận đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học nỗ lực đóng góp xây dựng và phát triển CVĐC Toàn cầu UNSECO Non nước Cao Bằng, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho ông Guy Martini, Tổng thư ký Mạng lưới CVĐC toàn cầu, Chủ tịch Hội đồng CVĐC toàn cầu UNSECO và Trần Tân Văn, PGS.TS Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất khoáng sản.  
Để tiếp tục xây dựng và phát triển CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng theo các tiêu chí của UNESCO và phát huy giá trị của 1 CVĐC toàn cầu, nhân dịp này CVĐC Toàn cầu UNSECO Non nước Cao Bằng ký kết thỏa thuận hợp tác với CVĐC Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang).

Nguồn tin: Tr.Thùy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây